top of page

 

SPLOŠNI POGOJI

Spletna stran www.vedezevalec-blaz.com je last podjetja Magija, d.o.o.. Pogoji, ki jih objavljamo spodaj, so skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP).

Vsi uporabniki spletne strani morajo pogoje upoštevati in se z njimi strinjati, sicer do sodelovanja ne bo prišlo. Uporabnik spletne strani je vsak, ki se na spletno stran registrira ali pokliče na plačljive premijske telefonske številke: 090 62 91, 090 50 72 in 090 62 92 oziroma pošlje sms: NAPOVED na 6060 ali MAGIJA na 6060. 

Vedeževalci svetujejo na podlagi različnih tehnik astrologije, numerologije, tarota in drugih alternativnih metod. 

Nosilec plačljive premijske številke 090 62 92 je Sara Knez, s.p., Sv. Primož na Pohorju 34D, 2367 Vuzenica. Davčna številka 47728884, Matična 9064940000. Ni davčni zavezanec. Za to številko veljajo vsi isti pogoji. 

​S klicem na plačljivo premijsko številko se šteje, da je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji ter se z njimi v celoti strinja. Plačilo stroškov klica se izvede na način, kot ga določa operater telekomunikacij. Ponudnik telekomunikacij obračunava strošek klica za preteklo obračunsko obdobje. Strošek klica je na računu izkazan v posebni skupini storitev. Klic se zaračunava tudi med poslušanjem odzivnika ter čakanjem na zvezo s prostim svetovalcem.

PODROČJE DELOVANJA

Obiskovalcem spletne strani nudimo kvalitetno vedeževanje s pomočjo ciganskih kart, vendar pa to ne pomeni klasičnega zdravljenja ali svetovanja s strani strokovno usposobljene osebe, ki za to potrebuje splošno predpisana dovoljenja in izobrazbo, določene s strani Republike Slovenije. 
Svetovanje je zgolj osebno mnenje s strani svetovalcev. Uporabniki spletne strani se svobodno odločijo, ali bodo prejete nasvete upoštevali ali ne, zato svetovalci ne prevzemajo odgovornosti za odločitve uporabnikov.

POGOJI SODELOVANJA

Vedeževanje je namenjeno izključno za osebne in nekomercialne namene, nasvete pa lahko prejmejo le polnoletne osebe (torej starejše od 18 let).
Vedeževanje s pomočjo ciganskih kart ne temelji na znanstveno dokazanih dejstvih, zato ne moremo jamčiti 100% uspeha in pravilnosti ugotovitev svetovalcev. Na uspeh vpliva tudi oseba sama in druge okoliščine. Zato uporabnike opozarjamo, da storitve ne zagotavljajo gotovega uspeha in so se za pomoč svetovalca odločile same, brez prisile.
Vedeževalec ne more obljubiti ničesar, še najmanj pa ne more narediti čudežev. Je pa s strani strank, ki so že koristile naše storitve, videti, da so učinki pozitivni in mnogim pomagajo pri pravilnih odločitvah v življenju.
Če s storitvijo niste zadovoljni, vam po svetovanju denarja ne vračamo. Vedeževalec si namreč za vas vzame čas, ravno tako kot za druge in ga ne more povrniti nihče.


​Gospod vedeževalec Blaž je popularen slovenski vedeževalec in veliko zaseden. Vsak dan ga pokliče veliko število ljudi. Zato se že vnaprej opravičuje vsem tistim, ki ga ne boste dobili. Veliko je klicev in z dvema strankama istočasno ne more govoriti. 
V primeru zasedenosti se bo javila njegova sodelavka vedeževalka, ki vam bo prav tako pomagala po najboljših močeh. S tem tudi soglašate, da ne boste mogli vedno do vedeževalca Blaža in da se bo javila gospa vedeževalka, ki gleda v ciganske karte. V primeru da je zasedena še ona zaradi navala ali poslovne odsotnosti, se vam bo predvajal posnetek o meditaciji in horoskopu (astro odzivnik). Vaš klic prevzamemo takoj ko bo mogoče. 


Ko je linija 090 zasedena se vam bo javil avtomatski odzivnik, da so vse linije zasedene. Če boste želeli nadaljevati in poslušati posneto predvajano sporočilo je vaša lastna odločitev. Prav tako pa boste na odzivniku slišali, da je posnetek in da pogovor ne poteka v živo. Vedeževalec Blaž se izjemno trudi in poskuša odgovoriti čimveč ljudem, vendar zaradi velikega števila klicev včasih žal ne bo mogoče, da ga boste vedno dobili. Čakanje na linije je plačljivo. 


Če ne želite čakati na liniji takoj prekinite in poskusite poklicati kdaj drugič.
​Če se uporabnik s katerikoli delom v pogojih sodelovanja ne strinja, naj ne kliče ali prekine pogovor. 

Ravno zaradi tega, ker je vedeževalec Blaž veliko zaseden mu prosim pošljite sms sporočilo iz mobitela: NAPOVED na 6060 (4,49 EUR/SMS). Odgovoril bo najkasneje v 48 urah. 


Uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo ali bodo poklicali 090 linijo ali oz. v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti odražajo zgolj osebno mnenje svetovalcev in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnih oseb. Svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo odgovornosti.

​Vedeževalec Blaž ne preverja identitete in poslovne sposobnosti uporabnikov, saj za to nima tehničnih in pravnih možnosti.

​Z uporabo spletne strani www.vedezevalec-blaz.com uporabnik potrjuje, da je sprejel opisane pogoje in, da se z njimi v celoti in brezpogojno strinja.


Piškotki so na tej podstrani: https://www.vedezevalec-blaz.com/piškotki

CENIK

Cena ene minute pogovora na premijske številke: 090 62 91, 090 62 92 in 090 50 72 iz omrežij:
Telemach je 2,19 eur/min,
Telekom Slovenije, d. d., je 2,7121 eur/min, 
T2 je 2,49 eur/min, 
A1/BOB je 3,33 eur/min.
Vse cene vključujejo DDV. Cene iz ostalih omrežij klicateljem določa njihov operater.

PRAVILA IN POGOJI SMS VEDEŽEVANJA

​Uporabniki storitve so lahko le polnoletni uporabniki mobilnih omrežij v Sloveniji, ki se strinjajo s temi Pogoji in katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in prejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudnikom poti uporabnika.


​Uporaba storitve se omogoča nedoločenemu številu polnoletnih uporabnikov, ki sprejmejo Pogoje ponudnika, objavljene na spletni strani: www.vedezevalec-blaz.com, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.
Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev.
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo te Pogoje, onemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovih sporočil. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcu storitev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.
​Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.vedezevalec-blaz.com in v teh Pogojih.
Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS vedeževanje.


​Če bo ponudnik storitve med trajanjem storitve spremenil ceno storitve, bo od uporabnikov ponovno pridobil strinjanje za uporabo storitve.
Izvajalci se zavezujejo, da bodo skušali na vsako zastavljeno vprašanje odgovoriti skladno z danimi možnostmi, kolikor je možno natančno in pravočasno. Izvajalci zavračajo odgovornost za netočne odgovore ali odgovore, ki niso dostavljeni pravočasno. 
Na vprašanja, ki se nanašajo na zdravstveno stanje uporabnika, izvajalci ne odgovarjajo. V tem primeru se uporabnika le napoti, da obišče svojega osebnega zdravnika.


Uporabniki storitve »SMS Vedeževanje« storitev uporabljajo na lastno odgovornost in nasvetov svetovalcev niso dolžni upoštevati ali se kakorkoli ravnati po njihovih navodilih. Storitev naj uporabljajo trezno in po tehtni presoji.
​Svetovalci so pri izvajanju storitve dolžni upoštevati visoke moralne in etične standarde ter striktno upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov.

OPIS STORITVE SMS SPOROČIL

 

Ponudniki poti za posredovanje SMS sporočil so vsi slovenski operaterji (npr. Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o., Telemach d.o.o., BOB, IZI mobil, T-2).
Storitev je namenjena izmenjavi SMS sporočil med uporabniki in svetovalci preko telekomunikacijskega omrežja. Pristop k storitvi je možen na naslednji način: Uporabnik pošlje na številko 6060 SMS sporočilo s ključno besedo in/ali besedilom, za katerega želi, da bi mu bilo odgovorjeno.
Uporabnik, ki storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanje s temi Splošnimi pogoji.
​Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: Uporabnik pošlje SMS s ključno besedo na samostojno številko 6060. Ko uporabnik pošlje ključno besedo, prejme brezplačno SMS sporočilo za potrditev splošnih pogojev: »Pošljite DA na št. 6060 za potrditev sodelovanja v storitvi skladno s pogoji, objavljenimi na www.vedezevalec-blaz.com. Cena prejetega SMS-a je 4,49 EUR, beseda NAPOVED in beseda MAGIJA je cena 1,99 EUR. Uporabnik mora odgovoriti z DA, če želi uporabljati storitev.
Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin tudi preko SMS sporočil. Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: STOP na št. 6060.


​Uporabnik se s tem odjavi od vseh obvestil na številki 6060. Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo z besedilom: ”Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS ali MMS obvestil /sporočil /informacij/vsebin na številki 6060. Magija d.o.o.” Odjava je izvedena v istem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.
​Uporabnik postane član v storitvi in je skladno s temi pogoji vsak, ki se pri prijavi in potrdi splošne pogoje uporabe z namenom uporabe ponujenih storitev na premium SMS številki 6060.


Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje svetovalcu, se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).
Ob uspešni prijavi uporabnik prejme sporočilo s potrdilom o prijavi na storitev z besedilom, ki ga pripravi urednik.

PLAČILO STORITEV SMS-ev

Vsak poslan SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.
Vsak povratni SMS, ki ga prejme uporabnik od svetovalca, se uporabniku zaračuna po ceni 4,49 EUR z DDV, beseda NAPOVED in beseda MAGIJA 1, 99 eur z DDV.​

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Vedeževalec Blaž se zavezuje, da se podatke uporabnikov varuje skrbno in skladno z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.
Zbiranje osebnih podatkov s pomočjo sms v storitvi, se izrecno nanaša na 4. odstavek 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da »pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, lahko obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi so v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.«
Pogodbeno razmerje v primeru storitve SMS NAPOVED in SMS MAGIJA je sklenjeno s potrditvijo Splošnih pogojev (sporočilo NAPOVED DA, MAGIJA DA). Ponudnik storitve v nobenem primeru zbranih podatkov ne bosta nikoli posredovala tretji osebi.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKA

​Ponudnik storitve SMS Napoved in SMS Magija se zavezuje, da bo skrbno in skladno z zakonodajo varoval podatke uporabnikov, ki jim z uporabo premijske številke 090 62 91, 090 62 92 in 090 50 72 ter storitve SMS  dovoljujejo zbiranje, obdelovanje in hranjenje zbranih osebnih podatkov za namene izvedbe svetovanja in storitve SMS ter prejemanje promocijskih SMS sporočil.

​Ponudnik storitve SMS vedeževanje v nobenem primeru zbranih podatkov ne bo posredoval tretji osebi. Upravljalec in ponudnik storitve SMS Napoved in Magija ravna v skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Vsi podatki, ki jih upravljalec in ponudnik storitve SMS Napoved in Magija zbira v okviru prijav, ter podatki, nastali med uporabo, se zbirajo, shranjujejo in uporabljajo izrecno za namene izvedbe storitev svetovanja in storitve SMS Napoved in Magija ali obračunavanje povezanih storitev, razen če ni predloženo izrecno strinjanje uporabnika ali svetovalca o širši uporabi podatkov.
​Prej omenjenih podatkov se ne posreduje nikomur, razen izjemoma, ko gre za posredovanje podatkov o plačilih in obračunih ali na podlagi slovenske zakonodaje.

KONČNE DOLOČBE IN IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

Vse morebitne medsebojne spore bodo stranke reševale prvenstveno sporazumno, če to ne bi bilo mogoče, pa je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča potrošnika.
​Nobeno izmed podjetij, navedenih v teh splošnih pogojih skladno z določbami relevantne zakonodaje ne priznavajo nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošnikih sporov, ki bi jih potrošnik lahko sprožil v skladu z veljavnim Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15).
​Podjetja, kot ponudniki storitev skladno z določbami relevantne zakonodaje objavljajo elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.
​Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter sprememb Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

REKLAMACIJE

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij na področju delovanja storitve. Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:
Reklamacijska služba: blazknez22@gmail.com
​V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa, na e-mail: blazknez22@gmail.com. V reklamaciji napišite zakaj niste bili zadovoljni in opišite težavo. V našem interesu je, da je stranka zadovoljna in reklamacijo bomo reševali pošteno. V primeru naše napake vam bomo vrnili denar.
​V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa ali vračila denarja.

Podatki podjetja:
Magija d.o.o.
Ulica Eve Lovše 8
2000 Maribor
Davčna številka SI99648946
Matična številka  6848257000

Zneski navedeni na spletni strani so navedeni z 22% DDV-jem.


ŠE ENKRAT!
 
Preden nas pokličete ali pišete oziroma komentirate, vas prosimo, da skrbno preberete pogoje poslovanja v izogib morebitnim nevšečnostim v prihodnosti! 


Pogoji poslovanja so enostavno dostopni vsem uporabnikom in jih ni težko najti.
Na platformi Facebook imajo vsa podjetja na svetu enako funkcionalnost, ki omogoča enostaven dostop do pogojev poslovanja. Ničesar ne skrivamo ali prikrivamo, saj želimo zagotoviti preglednost in jasnost v našem poslovanju. 

Vse informacije so na voljo, da se stranke lahko seznanijo s Pogoji, preden se odločijo za sodelovanje z nami. 

Preden nas kontaktirate ali komentirate, vas pozivamo, da si natančno preberete naše pogoje poslovanja in cenik. To je ključnega pomena, saj želimo, da ste popolnoma informirani o naših storitvah, cenah in morebitnih omejitvah. S tem si zagotovite jasen vpogled v naše delovanje in se izognete morebitnim nesporazumom ali presenečenjem. 
Vaša dobra obveščenost je temeljni korak k uspešnemu sodelovanju. Pridržujemo si pravico, da vam pošiljamo večkratna reklamna sporočila preko FB messengerja s pozivom na klic na številko 090 ali pošiljanju plačljivega SMS-a. To je del naše komunikacijske strategije. Če se s tem ne strinjate ali vas to moti, vas prijazno prosimo, da nas ne kontaktirate na noben način. Spoštujemo vaše želje in se zavedamo, da je svoboda izbire pomembna. ✉️.
 
Pogoj sodelovanja je, da ste polnoletni, 18 +. Če niste polnoletni, nas prosim ne kontaktirajte. Na vsak komentar, ki ga boste napisali na naši strani, boste prejemali odgovor, da nas pokličete na plačljivo premijsko številko. Če tega ne želite, ne pišite komentarja. 

V pozdravnem sporočilu bo napisano besedilo: Če napišete: Start, boste prejemali dnevno komercialna sporočila, horoskop in jasnovidne napovedi 🔮 To pomeni, da boste lahko tudi večkrat na dan prejemali moja komercialna sporočila da mi pišete ali kličete na komercialno številko 090 ki je plačljiva. V sporočilih bom opisal svoja vedeževalska videnja preko kart. Če napišete START mi dajete pravico da vam pošliljam sporočila. Če tega ne želite , ne napišite ničesar in zapustite mojo stran. 

V primeru, da boste videli mojo objavo na Facebooku in direktno komentirali na katero koli objavo boste prejeli sporočilo, da me pokličete na plačljivo številko. V sporočilu pa boste prejeli tudi povezavo do moje spletne strani kjer je napisan cenik in pogoji poslovanja. Na podlagi tega sporočila niste prijavljeni na moje novice in ne boste prejemali mojih sporočil. Moja sporočila prejemate samo v primeru, če napišete besedo Start.
 

Zelo dobro veste, da je vedeževalec Blaž izjemno direkten in vam predstavi zgolj resnico, ki jo vidi v kartah. Če vam njegov način vedeževanja ni všeč, vas prosimo, da se ne povezujete z njim. Preprosto ignorirajte našo stran in se obrnite drugam. Ne kličite, ne pišite. Na nobeni točki NE PISATI komentarja! Žaljivosti, grožnje ali provokacije NE SPADAJO sem! 

V PRIMERU, da ste se pomotoma odločili za komentiranje in vam naša sporočila NISO VŠEČ, se takoj ob prvem sporočilu ODJAVITE z besedo STOP. S tem boste prenehali prejemati naša sporočila. Spoštujmo želje vsakega posameznika. Če se kadarkoli odločite, da ne želite več prejemati mojih sporočil, brez zadržkov napišite besedo "STOP" in me lahko tudi blokirate. Vaše udobje in svoboda odločanja sta mi pomembna, zato spoštujem vaše želje in se bom ustrezno prilagodil.
 
Ko napišete besedo STOP, boste odjavljeni, vendar ne smete več nikoli komentirati naših objav, kajti ponovno boste prejeli sporočilo na vsak vaš komentar. V kolikor z mano stika ne želite, absolutno ne smete komentirati niti ene objave oziroma pisati v inboks karkoli. Popolnoma nič. 

Včasih prihodnost prinaša tudi izzive in manj prijetne situacije, ki jih ne moremo prezreti. Če se znajdete v takšni situaciji in potrebujete pomoč, vas vljudno vabimo, da nas kontaktirate. Ob vsakem sporočilu vam je na voljo cenik, kjer so jasno opisani pogoji poslovanja. Vaša udobja in svoboda odločanja sta na prvem mestu, zato spoštujemo vaše odločitve. Če nimate interesa, finančnih možnosti ali se preprosto ne počutite udobno, nas nikakor niste dolžni kontaktirati. Vedno imate možnost takojšnje odjave z besedo STOP.
 
Vaše dobro počutje je pomembno in spoštujemo vaše meje. Pomembno je razumeti, da če vam iskreno povem kaj slabega, to ne pomeni, da vam želim zlo. Moje namere so vedno dobronamerne in želim vam ponuditi resničen vpogled, tudi če vključuje manj prijetne vidike. 
Sledim etičnim smernicam vedeževanja in si prizadevam za vaše najboljše interese. Včasih prihodnost prinaša tudi manj prijetne trenutke, ki jih je pomembno obravnavati. 
Ob vsakem sporočilu vam je na voljo povezava do cenika, kjer so objavljeni vsi pogoji poslovanja. Vsi naši storitve so prostovoljne, in če se ne želite ali ne morete odzvati, vas popolnoma razumemo. Lahko se takoj odjavite z besedo STOP ali pa nas preprosto blokirate, če vam naše sporočanje ne ustreza. Vaše udobje, svoboda in dobro počutje so naša skrb. 

Moja spletna stran je namenjena tistim, ki cenijo to, kar imam ponuditi. 
Hvala vsem, ki me podpirate in se z veseljem spopadate z izzivi skupaj z mano. Moje delovanje je brezhibno pošteno. Zahtevajte enako poštenost od drugih!

bottom of page