top of page

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Politika varovanja osebnih podatkov

Magija d.o.o. (upravljalec) spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene s svojega spletnega mesta obdeloval v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov ter elektronskega komuniciranja. S to izjavo upravljalec določa politiko obdelovanja osebnih podatkov o uporabnikih te spletne strani.

Zakonitost obdelave osebnih podatkov

Obdelava temelji na osebni privolitvi uporabnika te spletne strani. Šteje se, da uporabnik, ko vnese svoje podatke v spletni obrazec z namenom registracije in/ali uporabe premijskih 090 ali SMS storitev, s tem podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene, ki jih je izbral in potrdil. Pri uporabi premijskih 090 ali SMS storitev je podlaga za obdelavo osebnih podatkov lahko tudi pogodbeno razmerje ali pravna obveznost upravljalca.

Obseg obdelovanja osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljalec se zavezuje ravnati v skladu z načelom sorazmernosti, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje storitev, ki jih je uporabnik na spletnem mestu naročil in za namene za katere je uporabnik podal osebno privolitev. Podatki v registrskem obrazcu so: ime, elektronski naslov, uporabniško ime, spol, horoskop, starost in slika. Pri tem je obseg podatkov, ki se zbirajo, omejen na minimalen nabor, ki še omogoča izvedbo storitve. Namen obdelave je izvedba storitev pod pogoji s katerimi se je uporabnik ob naročilu seznanil in jih sprejel.

Pravice uporabnikov

Uporabnik ima v skladu z veljavno zakonodajo pravico zahtevati: dostop oz. seznanitev, popravek, izbris ali omejitev obdelave za svoje osebne podatke, ki so predmet obdelave pri upravljalcu. Prav tako ima uporabnik pravico podati ugovor o obdelavi in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko za uveljavitev svojih pravic kadarkoli pisno ali na drug način (npr. po telefonu, preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov preneha uporabljati njegove osebne podatke.

Uporabnik pa ne more zahtevati prenehanje uporabe ali brisanja osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje na zakonski ali pogodbeni podlagi in so nujni zaradi zakonitega izvajanja storitev.

Varovanje osebnih podatkov

Upravljalec spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene na spletnem mestu skrbno varoval v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti. Pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam ali jih uporabljal za drug namen, kot je opravljanje storitev, ki jih je naročil uporabnik, ali za druge namene kot je bila podana osebna privolitev uporabnika. Upravljalec lahko osebne podatke uporabnikov svojega spletnega mesta razkrije le na podlagi zakonske osnove, v primeru preiskave ali zaščite pred delovanjem, ki bi bilo škodljivo za upravljalca. Na spletnem mestu obstajajo določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, zato upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji oz. prijavi na spletnem mestu.

Rok hrambe osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki so predmet obdelave na spletnem mestu upravljalca, se bodo obdelovali in hranili le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posredovani. Po izpolnitvi namena obdelave upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. anonimizirani. Roki hrambe so odvisni od vrste storitve, ki jo je uporabnik naročil na spletnem mestu.

Izvajanje ocene učinka na varstvo osebnih podatkov

Upravljalec bo pri obdelavah osebnih podatkov, kjer bo ocenil, da bi lahko prišlo do velikega tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, opravil oceno učinka. Gre za dolžnost, da upravljalec, ki pri svoji dejavnosti obdeluje osebne podatke, pred uporabo novih tehnologij opravi oceno učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov, kadar je možno, da bi lahko vrsta obdelave, zlasti z uporabo novih tehnologij, ob upoštevanju narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov.

Poročanje o kršitvah varnosti osebnih podatkov

Upravljalec bo skladno z veljavno zakonodajo morebitne incidente (vdore v sisteme in druge hujše kršitve), do katerih bi prišlo pri obdelavi osebnih podatkov in bi ogrožale pravice in svoboščine posameznikov, le-te prijavila nadzornemu organu (Informacijskemu pooblaščencu) v 72 urah od trenutka, ko bi za dogodek oz. kršitev izvedel. V primeru, da bi sepresodilo, da ima lahko incident velik negativen vpliv in bi lahko predstavljal tveganje za pravice in svoboščine posameznika, čigar osebni podatki so bili nezakonito obdelani, bo upravljalec obvestil tudi posameznike, katerih osebne podatke so nezakonito obdelale nepooblaščene osebe.

Upravljalec osebnih podatkov in odgovorna oseba

Upravljalec podatkov je Magija d.o.o.

Na vprašanja uporabnika o zaupnosti upravljalčevih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za varstvo podatkov pri upravljalcu.

Magija d.o.o., Ulica Eve Lovše 8, 2000 Maribor E-pošta: knez.barron@gmail.com

Splošni pogoji delovanja in uporabe spletne strani

Z vstopom na spletno stran in njeno uporabo se obiskovalec strinja, da je bil s strani upravljalca seznanjen s splošnimi pogoji uporabe te spletne strani ter jih tudi hkrati z uporabo tega spletišča sprejema in potrjuje.

Uporaba spletišča (neregistriran ali registriran obiskovalec)

Obiskovalec spletno stran lahko uporablja kot neregistriran uporabnik, pri čemer pa ima obiskovalec na spletni strani možnost se registrirati kot tako, da izpolni registrski obrazec in si pridobi uporabniške pravice. Z registracijo pridobi uporabnik pravico do objave svojega profila in kontaktiranja drugih uporabnikov.

Ob registraciji mora uporabnik upravljavcu posredovati najmanj obvezne podatke, kot so ime, uporabniško ime, elektronski naslov, spol, starost, horoskop in sliko, pri čemer je seznanjen tudi s temi splošnimi pogoji, ki jih potrdi in sprejme.

Registracija za uporabo spletne strani je možna samo za polnoletne osebe in samo ob posredovanju vseh obveznih podatkov in ob sprejemu potrdila o prejemu prijave. Če uporabnik ne želi posredovati katerega od obveznih podatkov, je mladoleten ali ne sprejme potrdila o prejemu prijave, ne bo mogel uspešno dokončati prijave in njegova prijava ne bo izvedena oz. uspešna.

Uporabniški račun se aktivira, ko uporabnik potrdi aktivacijo, ki jo je prejel v svoj elektronski poštni predal. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Po opravljeni registraciji lahko uporabnik profil na spletni strani uporablja tako, da se prijavi z uporabniškim imenom in geslom, ki si ga je izbral ob registraciji.

Če želi uporabnik prejemati elektronska obvestila drugih uporabnikov na svoj mobilni telefon preko SMS sporočila ali preko elektronske pošte, se lahko na spletni strani naroči na e- obvestila. Uporabnik se lahko od prejemanja obvestil o posebnih ponudbah tudi vsak čas odjavi. Varstvo in zaupnost osebnih podatkov upravljalec zagotavlja skladno z zapisano Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Preklic registracije uporabnika oziroma prekinitev registracije s strani upravljavca

Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo registracijo, in sicer lahko to stori tako, da se prijavi na spletno stran in prekliče registracijo z izbiro »Preklic registracije«. Preklic registracije za uporabnika pomeni prekinitev uporabe morebitnih registriranih profilov in prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom in bo uporabnik odstranjen s seznama registriranih uporabnikov.

Če je uporabnik na spletni strani neaktiven (ne uporablja spletne strani) več kot dve leti, lahko upravljavec uporabniku avtomatsko prekine registriran dostop, o čemer je uporabnik obveščen na posredovan elektronski naslov. V tem primeru upravljavec izbriše osebne podatke s seznama registriranih uporabnikov, prenehanje registracije pa za uporabnika pomeni prekinitev uporabe morebitnih registriranih profilov in prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom.

Točnost podatkov in omejitev odgovornosti

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletni strani vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljavec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljavčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže na druge spletne strani preko spletne strani popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

Spremembe splošnih pogojev

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni pravno obvestilo za uporabnike spletnega portala, pri čemer jih bo o tem obvestil na spletni strani.

bottom of page